Handboek Afvalstoffenrecht 3e druk

Paperback

€ 59,00

Afwijkende levertijd: 10-12 werkdagen
Handboek Afvalstoffenrecht 3e druk

Paperback

€ 59,00

Nieuwe boeken gratis bezorgd t/m 31-12-2021 naar NL*
Altijd de laagste prijs voor nieuwe Nederlandstalige boeken
Verlengde retourtermijn: ruilen of retourneren t/m 10 januari 2022
Koop lokaal, ook online!
Bekijk winkelvoorraad

Nadat in de tweede helft van de vorige eeuw de ernst en omvang van de milieugevolgen door ongecontroleerde afvalstoff enverwijdering duidelijk werd, zijn er vanuit de Europese Gemeenschap strenge regels gesteld voor een veilig afvalbeheer. De eerste Nederlandse afvalwetten dateren uit de jaren ’70. Ondanks dat het afvalstoff enrecht een relatief jong rechtsgebied is, is het ook één van de meeste complexe. Alleen al het begrip “afvalstof” kost deskundigen veel hoofdbrekens. Het onderscheid tussen nuttige toepassing en verwijdering is cruciaal voor een te volgen procedure, maar is in de praktijk afhankelijk van een ingewikkeld stelsel van omstandigheden. In het Handboek Afvalstoff enrecht wordt de relevante wet- en regelgeving overzichtelijk gepresenteerd en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie. Het handboek beoogt een kader te geven van de vele aspecten die in het werkveld relevant zijn. De primaire vraag wanneer er sprake is van een grondstof en wanneer van een afvalstof wordt besproken aan de hand van jurisprudentie. In het handboek wordt ingegaan op de Europese richtlijnen (Kaderrichtlijn afvalstoff en, Evoa, Eural e.d.) en hun doorwerking in de nationale wet- en regelgeving (Wet milieubeheer en diverse AMvB’s en ministeriele regelingen). Een belangrijk uitgangspunt in het afvalstoff enrecht zijn “lekvrije” stromen en transparantie. Om dit uitgangspunt te concretiseren hebben tal van verplichtingen betrekking op vergunningplicht, registratie en melden. Deze elementen worden toegelicht en daarbij worden ook de diverse specifi eke wettelijke bepalingen en toetsingskaders, die relevant zijn bij het verlenen van omgevingsvergunningen (acceptatieprotocol, Beste Beschikbare Technieken, doelmatigheid e.d.) behandeld. Het centrale beleidskader bij de uitvoering van de afvalstoff enwetgeving is het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) en dit plan komt uitgebreid aan de orde. Tot slot wordt ingegaan op de relevante bepalingen bij de export en import van afvalstoff en. Uiteraard wordt ook de historie beschreven en wordt vooruitgeblikt op de toekomst. Het handboek is daarmee een onmisbaar document voor een ieder die in het werkveld met afvalstoff enrecht te maken heeft. De STAB is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. Naast de advisering aan de rechter verzorgt de STAB ook lezingen en cursussen. Voor meer informatie: www.stab.nl Tjeerd van der Meulen was tot 2017 senior adviseur bij de STAB waar hij adviseerde op het gebied van omgevingsrecht. Hij is specialist op het gebied van afvalstoff enen bodembeschermingsrecht. Voor Berghauser Pont Academy is hij docent bij de basiscursus Afvalstoff enrecht. Sinds 2017 is hij toegetreden tot het Management Team van de STAB. Ynze Flietstra werkte tot zijn pensionering in augustus 2019 als senior adviseur bij de STAB op omgevingsrechtgebied. Zijn deskundigheid is afvalstoff en- en bodembeschermingsrecht. De basiscursus Afvalstoff enrecht bij Berghauser Pont Academy heeft hij tot 2016 gegeven. Peter-Arjen Boers is senior adviseur bij de STAB op het gebied van het omgevingsrecht. Zijn specialismen zijn onder andere afvalstoff en en bodembeschermingsrecht. Voor Berghauser Pont Academy is hij sinds 2016 docent bij de basiscursus Afvalstoff enrecht. Daarnaast houdt hij voor een uitgeverij de website over afvalstoff enrecht bij.
ISBN
9789492952233
Vorm
Paperback
Uitgever
Berghauser Pont Publishing
Druk
3e
Verschenen
02-09-2019
Taal
Nederlands
Pagina's
254 pp.
Genre
Recht
Geen recensies beschikbaar.
pro-mbooks2 : libris