De Mudawwanah

Marokkaanse familiewet 2004

niet bekend Taal: Nederlands

Paperback

€ 31,50

Op werkdagen voor 23.59 uur besteld, binnen 1-2 dagen bezorgd
De Mudawwanah

Paperback

€ 31,50

Boeken gratis bezorgd vanaf € 15,- binnen NL en BE
Altijd de laagste prijs voor nieuwe Nederlandstalige boeken
Ruilen of retourneren binnen 14 dagen
Koop lokaal, ook online!
Bekijk winkelvoorraad

De Mudawwana is het Marokkaans wetboek inzake personen-, familie-, en erfrecht dat onlangs ingrijpend is gewijzigd.
Deze wetseditie bevat de Nederlandse vertaling van de Arabische tekst zoals deze geldt na de wijzigingen
van 5 februari 2004.
Inhoud

Boek Een: Het huwelijk
Deel Een: Verloving en huwelijk (art. 4)
Hoofdstuk Een: De verloving (art. 5-9)
Hoofdstuk Twee: Het huwelijk (art. 10-18)
Deel Twee: Handelingsbekwaamheid, voogdij en bruidsgave
Hoofdstuk Een: Handelingsbekwaamheid en voogdij in het huwelijk (art. 19-25)
Hoofdstuk Twee: De bruidsgave (art. 26-34)
Deel Drie: Huwelijksbeletselen (art. 35)
Hoofdstuk Een: De volstrekte huwelijksbeletselen (art. 36-38)
Hoofdstuk Twee: Betrekkelijke beletselen (art. 39-46)
Deel Vier: Wilsvoorwaarden in de huwelijksovereenkomst en de
rechtsgevolgen daarvan (art. 47-49)
Deel Vijf: De huwelijksvormen en haar bepalingen
Hoofdstuk Een: Het geldige huwelijk en zijn rechtsgevolgen (art. 50)
Paragraaf Een: De echtgenoten (art. 51-53)
Paragraaf Twee: De kinderen (art. 54)
Paragraaf Drie: De bloedverwanten (art. 55)
Hoofdstuk Twee: Het ongeldige huwelijk en zijn rechtsgevolgen (art. 56)
Paragraaf Een: Het nietige huwelijk (art. 57-58)
Paragraaf Twee: Het vernietigbare huwelijk (art. 59-64)
Deel Zes: De administratieve regelingen en vormvereisten voor het sluiten van de
huwelijksovereenkomst (art. 65-69)


Boek Twee: Ontbinding van het huwelijksverbond en haar rechtsgevolgen
Deel Een: Algemene bepalingen (art. 70-73)
Deel Twee: Overlijden en vernietiging
Hoofdstuk Een: Overlijden (art. 74-76)
Hoofdstuk Twee: Vernietiging (art. 77)
Deel Drie: Verstoting (art.78-93)
Deel Vier: De echtscheiding
Hoofdstuk Een: De echtscheiding op verzoek van een der echtgenoten wegens duurzame
ontwrichting (art. 94-97)
Hoofdstuk Twee: Echtscheiding om overige redenen (art. 98)
Paragraaf Een: Niet-nakoming van voorwaarden van de huwelijksovereenkomst, ofwel
schade (art. 99-101)
Paragraaf Twee: Niet-nakoming van levensonderhoud (art. 102-103)
Paragraaf Drie: Afwezigheid (art. 104-106)
Paragraaf Vier: Gebrek (art. 107-111)
Paragraaf Vijf: Gelofte tot onthouding en weigering van omgang (art. 112)
Paragraaf Zes: Vorderingen tot echtscheiding (art. 113)
Deel Vijf: Verstoting met overeenstemming of tegen compensatie
Hoofdstuk Een: Verstoting met overeenstemming (art. 114)
Hoofdstuk Twee: Verstoting tegen compensatie (art. 115-120)
Deel Zes: Soorten van verstoting en echtscheiding
Hoofdstuk Een: Voorlopige voorzieningen (art. 121)
Hoofdstuk Twee: De herroepelijke en onherroepelijke verstoting (art. 122-128)
Deel Zeven: Rechtsgevolgen van de ontbinding van het huwelijksverbond
Hoofdstuk Een: De wachtperiode (art. 129-131)
Paragraaf Een: De wachtperiode na overlijden (art. 132)
Paragraaf Twee: De wachtperiode van de zwangere vrouw (art. 133-136)
Hoofdstuk Twee: Samenloop van wachtperiodes (art. 137)
Deel Acht: Administratieve regelingen en de inhoud van de getuigenis tot verstoting (art. 138-141)


Boek Drie: De geboorte en haar gevolgen
Deel Een: Verwantschap en afstamming
Hoofdstuk Een: Verwantschap (art. 142-149)
Hoofdstuk Twee: Afstamming en de wijzen van vaststelling daarvan (art. 150-162)
Deel Twee: Verzorging
Hoofdstuk Een: Algemene bepalingen (art. 163-170)
Hoofdstuk Twee: Degenen die gerechtigd zijn tot verzorging en hun rangorde (art. 171-172)
Hoofdstuk Drie: Voorwaarden voor het verkrijgen van het recht op de verzorging en
het vervallen ervan (art. 173-179)
Hoofdstuk Vier: Bezoekregeling (art. 180-186)
Deel Drie: Levensonderhoud
Hoofdstuk Een: Algemene bepalingen (art. 187-193)
Hoofstuk Twee: Levensonderhoud van de echtgenote (art. 194-196)
Hoofdstuk Drie: Levensonderhoud van bloedverwanten (art. 197)
Paragraaf Een: Levensonderhoud van de kinderen (art. 198-202)
Paragraaf Twee: Levensonderhoud van de ouders (art. 203-204)
Hoofdstuk Vier: De verplichting tot levensonderhoud (art. 205)

Boek Vier: Handelingsbekwaamheid en wettelijke vertegenwoordiging
Deel Een: Handelingsbekwaamheid, gronden voor handelingsonbekwaamheid en handelingen
van de handelingsonbekwame
Hoofdstuk Een: Handelingsbekwaamheid (art. 206-211)
Hoofdstuk Twee: Gronden voor handelingsonbekwaamheid en de regelingen voor de
vaststelling daarvan
Paragraaf Een: Gronden voor handelingsonbekwaamheid (art. 212-219)
Paragraaf Twee: Regelingen voor vaststelling en opheffing van handelingsonbekwaam-
heid (art. 220-223)
Hoofdstuk Drie: Rechtshandelingen van de handelingsonbekwame
Paragraaf Een: Rechtshandelingen bij ontbrekende handelingsbekwaamheid (art. 224)
Paragraaf Twee: Rechtshandelingen bij beperkte handelingsbekwaamheid (art. 225-228)

Deel Twee: De wettelijke vertegenwoordiging
Hoofdstuk Een: Algemene bepalingen (art. 229-234)
Hoofdstuk Twee: Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de wettelijk
vertegenwoordiger (art. 235)
Paragraaf Een: Personen belast met het gezag
Ten Eerste: De vader (art. 236-237)
Ten Tweede: De moeder (art. 238-239)
Ten Derde: Gemeenschappelijke bepalingen inzake het gezag van beide ouders (art. 240-243)
Paragraaf Twee: De testamentaire en datieve voogd (art. 244-264)
Hoofdstuk Drie: Rechterlijk toezicht (art. 265-276)

Boek Vijf: Het testament
Deel Een: Voorwaarden voor het testament en de regelingen betreffende de
uitvoering ervan (art. 277-278)
Hoofdstuk Een: De testateur (art. 279)
Hoofdstuk Twee: De legataris (art. 280-283)
Hoofdstuk Drie: Aanbod en aanvaarding (art. 284-291)
Hoofdstuk Vier: Het legaat (art. 292-294)
Hoofdstuk Vijf: De vorm van het testament (art. 295-297)
Hoofdstuk Zes: De uitvoering van het testament (art. 298-314)
Deel Twee: De aanwijzing van erfgenaam (art. 315-320)


Boek Zes: De erfopvolging

Deel Een: Algemene bepalingen (art. 321-328)
Deel Twee: De gronden, voorwaarden en beletselen voor erfopvolging (art. 329-333)
Deel Drie: De wijzen van erfopvolging (art. 334-340)
Deel Vier: De koranische erfgenamen (art. 341-347)
Deel Vijf: De erfopvolging vanwege agnaatschap (art. 348-353)
Deel Zes: De uitsluiting (art. 354-359)
Deel Zeven: Speciale gevallen (art. 360-265)
Deel Acht: Het verplichte testament (art. 369-372)
Deel Negen: De vereffening van de nalatenschap (art. 373-392)
Deel Tien: De levering en verdeling van de nalatenschap (art. 393-395)

Boek Zeven: Overgangs- en slotbepalingen (art. 396-400)

Woordenlijst Nederlands-Arabisch op artikelnummer
Woordenlijst Arabisch- nederlands op artikelnummer
Bibliografie

ISBN
9789069165165
Vorm
Paperback
Uitgever
Juridische Uitgeverij Ars Aequi
Druk
3e
Verschenen
26-10-2004
Taal
Nederlands
Pagina's
100 pp.
Genre
Recht
Geen recensies beschikbaar.
pro-mbookslibr3 : libris