Rijm op de keien - Vrede in Breda

Rijm op de keien. Vrede in Breda is de tweede dichtbundel van de Stichting Stadsdichters-collectief Breda. De stichting heeft tot doel
het schrijven en het lezen van poëzie over de stad Breda te bevorderen door gedichten uit te geven en activiteiten te organiseren. De bundel Rijm op de keien. Vrede in Breda bevat gedichten van zowel volwassenen als scholieren van scholen voor het voortgezet onderwijs in Breda. Ze zijn geschreven in het kader van de herdenking van 350 jaar Vrede van Breda in 2017.


In de bundel kunt u gedichten lezen over de vrede die gewenst is, waarnaar gestreefd wordt en waarover gedroomd wordt. Sommige dichters stellen zich de vraag wat vrede eigenlijk is, andere dichters nemen de geschiedenis van de zeventiende eeuw als uitgangspunt en verbinden die met de actualiteit van nu. Soms hebben de gedichten een ernstige of beschouwende toon, dan weer klinken ze hoopvol en zijn ze speels. Dat Joost van den Vondel, onze Prins der Dichters, een gedicht schreef over de Vrede van Breda en Breda een vredesstad noemde, blijft ook niet onbesproken. Kortom, Rijm op de keien. Vrede in Breda is zowel voor de ervaren als onervaren poëzielezer de moeite van het lezen waard.

pro-mbooks2 : libris