Latour door Kleinherenbrink

***Voor deze studieclub zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar.***

 

Boeken:

Arjen Kleinherenbrink - De constructie van de wereld – de filosofie van Bruno Latour

Bruno Latour - Oog in oog met Gaia – Acht lezingen over het Nieuwe Klimaatregime

Over de cursus

Bruno Latour (1947) is niet weg te denken uit het intellectuele landschap van de eenentwintigste eeuw. Al meer dan veertig jaar speelt hij een prominente en controversiële rol in debatten over kennisvorming in de wetenschap, de sociale werking van technologie, de politieke ordening van onze wereld, en dreigende ecologische catastrofes.

Wie Latour leest, leest een filosoof die niet slechts onder filosofen leeft. Zijn theorieën worden door sociale wetenschappers als methodologisch uitgangspunt gebruikt, kunstenaars en musea gebruiken zijn filosofie als leidraad, en zijn denken vindt (ook in Nederland) met regelmaat zijn weg naar politieke beleidsadviezen.

Vanwaar deze roem? Latour is de eerste grote filosoof die de wereld systematisch in termen van netwerken denkt. Zijn bekende ‘actor-netwerktheorie’ biedt een krachtig alternatief voor een denkwijze die de moderne wereld in Latours optiek al eeuwenlang domineert.

Modern denken, stelt Latour, betekent proberen om de wereld in helder onderscheiden domeinen in te delen. Universiteiten zijn bijvoorbeeld opgedeeld in aparte faculteiten voor natuurwetenschap, sociale wetenschap, en geesteswetenschap; kranten zijn opgedeeld in secties als ‘Economie’, ‘Politiek’, en ‘Buitenland’; en overheden hebben aparte ministeries voor ‘Binnenlandse Zaken’, ‘Economische Zaken’, en ‘Landbouw.’ Latour laat keer op keer zien dat de wereld juist niet netjes in zulke categorieën uiteenvalt. De echte wereld bestaat uit veranderlijke netwerken vol zeer verschillende entiteiten die de grenzen van al die hokjes steevast overschrijden. Alleen al zoiets als klimaatproblematiek – de laatste twintig jaar één van de voornaamste onderwerpen van Latours werk – betreft bijvoorbeeld een enorm complexe kluwen van zaken die zich nooit netjes tot één van de eerder genoemde hokjes beperken.

Latours denken is een verfrissende poging om met een filosofische netwerktheorie recht te doen aan die complexiteit. In de bijeenkomsten verkennen we de theoretische grondslagen van dat netwerkdenken en leren we hoe het Latour tot allerlei verrassende inzichten brengt over de verhoudingen tussen politiek, wetenschap, en ecologie ten tijde van toenemende ecologische kwetsbaarheid.

Over de docent

Dr. Arjen Kleinherenbrink, filosoof, is universitair docent aan het Center for Contemporary European Philosophy van Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij is daar ook coördinator van het bachelorprogramma Philosophy, Politics and Society. Zijn onderzoek draait om fundamenteel filosofische vragen over zowel de aard van de realiteit (de metafysica) als de menselijke conditie (de filosofische antropologie). Zijn recente Nederlandstalige boeken zijn Alles is een machine (2017), Avonturen bestaan niet (2018) en De constructie van de wereld – de filosofie van Bruno Latour (2022).

 

Te lezen

Arjen Kleinherenbrink (2022). De constructie van de wereld – de filosofie van Bruno Latour (DCVDW)9789024441877 € 24,95

Klik hier om dit boek aan te schaffen.

Bruno Latour (2017). Oog in oog met Gaia – Acht lezingen over het Nieuwe Klimaatregime (OOG)9789490334239 € 27,50

Klik hier om dit boek aan te schaffen.

 

Bijeenkomsten zes avonden in 2022/2023:

6 okt/ 3 nov/ 5 jan/ 2 febr/ 2mrt/ 6 apr

Tijd 19:30 -21:30u

Locatie Boekhandel Van Piere

Cursusgeld € 110,00

 

Overige informatie

Aanmelden kan via [email protected] of in de winkel.

Het cursusgeld en eventuele boeken kunnen zowel in de winkel als op factuur voldaan worden.

U heeft twee mogelijkheden om de cursus te volgen:

 - fysieke aanwezigheid in de boekhandel

 - middels online live beeldverbinding

Als de op dat moment geldende wetgeving de fysieke aanwezigheid in de boekhandel onmogelijk maakt, schakelen we over op online live beeldverbinding.

De constructie van de wereld

Bruno Latour
pro-mbooks2 : libris