Studieclub Dante Alighieri onder leiding van Teresa van de Ven

Studieclub Dante Alighieri onder leiding van Teresa van de Ven

De goddelijke komedie

 

Heb je als zovelen drempelvrees om aan dit complexe meesterwerk te beginnen?

Osip Mandelstam beschreef “ La Divina Commedia”  van Dante Alighieri als  een prachtige geslepen diamant met 40.000 facetten.

Dante Alighieri (1265 – 1321) is zonder twijfel het grootste literaire genie dat

Italië door de eeuwen heen heeft voortgebracht. Zijn moeilijk te overschatten

betekenis, in culturele maar ook historische zin, reikt tot de dag van vandaag;

vandaar zijn onbetwiste status als een van de reuzen van de wereldgeschiedenis.

Onsterfelijke roem als schrijver verwerft Dante omstreeks 1320 met het

verschijnen van “La Divina Commedia”, “De goddelijke komedie”. Dit in alle

opzichten tijdloze meesterwerk viert dit  jaar zijn 700 ste (!) verjaardag. 

Naast virtuoos dichter en schrijver, toont de Toscaan in dit werk ook zijn niet geringe kwaliteiten van filosoof .“De goddelijke komedie” is bovendien van een

ongeëvenaarde schoonheid; de rij van beroemde kunstenaars die het, de eeuwen

erna tot in onze tijd, heeft geïnspireerd is eindeloos.

De rijke verbeelding maakt het tot een levensechte zoektocht, zoals die van Odysseus en Aeneas, waarmee Dante in de voetsporen van de grote dichters Homerus en Vergilius treedt. En net als bij zijn beroemde voorgangers slaagt hij er perfect in zijn verhaal zo’n tijdloos karakter te verlenen, dat je het moeiteloos over alle eeuwen heen kunt tillen, tot in onze tijd.

De strijd van Dante heeft als inzet een sociale en morele genezing van zijn tijd. Bovenal wil hij echter zichzelf genezen. Hiervoor onderwerpt hij zich aan een even diepgaand als

meedogenloos zelfonderzoek. “De goddelijke komedie” is in feite een queeste, waarbij Dante de hulp inroept van de filosofie. 

 

Teresa van de Ven (1953) studeerde af aan de Toneelacademie in Maastricht. Daarna specialiseerde zij zich als opera- en theaterregisseur. Zij werkte als operaregisseur op vele plaatsen in Europa: Lissabon, Barcelona, Madrid, Keulen, München, Brussel als ook in Nederland.Zij was als docent werkzaam aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel en aan het Conservatorium in Tilburg. Nu houdt zij zich bezig met multimediale lezingen over Dante Alighieri in Nederland en Italië.

Zij werkt vanuit een persoonlijke fascinatie voor wat mensen drijft in deze wereld. Wat gebeurt er om ons heen en hoe beïnvloedt dit onze levens? Wat zijn onze drijfveren en motieven, en welke keuzes maken wij?

 

N.b. Er komt een introductielezing in het Filosofiecafé op zondag 31 januari om 10.30 u, de lezing duurt een uur, inclusief gelegenheid tot stellen van vragen.

 

Praktische informatie

Bijeenkomsten 2021: 11 febr  25 febr  11 maart  25 maart  8 april en 22 april

Tijd: 19.30 – 21.30 u

Te lezen: De cursisten kunnen kiezen welk boek gebruikt wordt: de prozavertaling van Frans van Dooren de Goddelijke komedie (ISBN 9789026349263)

of de poëzievertaling van Ike Cialona en Peter Verstegen De goddelijke komedie (ISBN 9789025310479)

 

Corona
In verband met de huidige situatie rondom Covid-19 bieden we twee mogelijkheden aan om de cursus te volgen: fysieke aanwezigheid in de boekhandel en middels online live beeldverbinding. Boekhandel Van Piere handhaaft de geldende regelgeving van dat moment.

 

Cursusgeld: €105 euro. De aanschaf van het boek en het cursusgeld kunnen zowel in de winkel als middels een factuur voldaan worden via [email protected]

Aanmelden kan via [email protected] of in de winkel.

Teresa van de Ven

Teresa van de Ven

pro-mbookslibr2 : libris