Eerste deel van het Beknopt Commentaar op het Nieuwe testament

vrijdag 22 januari 2021
Eerste deel van het Beknopt Commentaar op het Nieuwe testament

Niemand van ons kan de Bijbel helemaal in z’n eentje leren kennen; daarvoor hebben we onderwijs van de leraars ontvangen, zowel mondeling als schriftelijk. Christenen staan op de schouders van twintig eeuwen aan bijbelleraars. Die leraars zijn feilbaar – je moet ze kritisch lezen of aanhoren – maar tegelijk onontbeerlijk. Zelfs de grootste leraars van de kerk hebben het meeste van wat ze wisten van hun voorgangers geleerd.

door ds. Jenno Sijtsma

Niemand van ons kan de Bijbel helemaal in z’n eentje leren kennen; daarvoor hebben we onderwijs van de leraars ontvangen, zowel mondeling als schriftelijk. Christenen staan op de schouders van twintig eeuwen aan bijbelleraars. Die leraars zijn feilbaar – je moet ze kritisch lezen of aanhoren – maar tegelijk onontbeerlijk. Zelfs de grootste leraars van de kerk hebben het meeste van wat ze wisten van hun voorgangers geleerd.

De auteur

9789059991781Dat zijn woorden van prof. Dr. Willem J. Ouweneel, die verantwoordelijk is voor dit commentaar. Met bovenstaande woorden erkent hij een leraar te zijn. Dat mag ook gerust van hem worden gezegd. Niet voor niets is hij driemaal gepromoveerd, en heeft hij meer dan 120 boeken geschreven, overwegend met de Bijbel als achtergrond. Indrukwekkend heb ik de lezing en bestudering van onder meer zijn dertiendelige Evangelisch-Dogmatische Reeks ervaren, waarin zijn brede en fabelachtige Bijbelkennis op de lezer overweldigend overkomt, maar tevens zijn overgave in het geloof aan God en Christus, die ‘de zijnen in alle omstandigheden nabij is` en ’het leven van de zijnen bestuurt zoals Hij de geschiedenis van de wereld bestuurt tot aan haar voleinding`. Door de jaren heen heb ik hem, ook persoonlijk, leren kennen als een diepzinnig mens met een doorleefd, warm geloof en beleven, de basis van zijn en ook mijn bestaan is.

Wat is de bedoeling

Het Nieuwe testament is Gods verhaal over zijn Zoon Jezus Christus. Het beschrijft de betekenis van de persoon en het werk van Christus, niet alleen voor de toenmalige wereld maar ook, zoals de apostel Paulus in zijn brieven laat zien voor heel de mensheid en de wereld. Steeds was Paulus erop uit om waar hij ook maar kwam het evangelie van Christus te verkondigen, een boodschap die voor hen die verloren gaan (God zelf wil geen mensen tegen hun wil bevrijden) een dwaasheid, maar voor wie, door Gods genade, in Christus willen geloven de kracht van God tot eeuwige redding. Nauwgezet gaat Ouweneel door de dertien brieven van Paulus heen, steeds volgens een vast patroon: eerst wordt, zo nodig iets gezegd over de auteur, inhoud en doel van de brief, waarna een nadere indeling wordt geboden. Daarna volgt hij elk hoofdstuk en minutieus elk  vers van de brief, met een eenvoudige, schematische en sterk puntsgewijze vorm. Je zou kunnen zeggen dat de brief door deze uitleg  breder wordt gemaakt, waardoor helder wordt wat de precieze bedoeling van Paulus is. Ouweneel houdt ervan om dat alles letterlijk tot in de puntjes (a, b, c, d en 1 t/m 8,9) uit te werken, zodat de brief als geheel gaat leven en je de grote lijnen van Paulus’ betoog leert zien en begrijpen. De laatste maanden ben ik door het boek al lezend heen gekropen en ik ervaar het als een bijzonder boeiend geheel. Wie een diepgaande kennismaking met de brieven van Paulus zoekt zonder allerlei geleerdheid vindt hier een bron van kennis voor zelfstudie.

De Telos-vertaling.

Nog een laatste belangrijke opmerking betreffende de vertaling die Ouweneel gebruikt. Niet de NBG of de Willibrordvertaling, maar hij gaat uit van de Telos-vertaling, waaraan hij, wat de laatste edities betreft, zelf heeft meegewerkt.(Ik maak me sterk dat het Voorwoord en de Inleiding van zijn hand zijn!) Deze uitgave van het Nieuwe Testament is een herziening van de zeer bekende Voorhoeve-vertaling, nu in wezen daarvan de vijfde druk. Ik raad ieder aan die Telos-vertaling aan te schaffen, want ook al kun je een andere vertaling ook wel gebruiken, je kunt Ouweneel al lezend met de aanschaf van de Telos-vertaling gemakkelijker volgen. En daar gaat het toch ook om!

Beknopt Commentaar op het Nieuwe Testament, deel 1, De brieven van Paulus, door dr. Willem J. Ouweneel

Gebonden 302 pag. 
Prijs €29,95 
Uitgave van Gideon

ISBN 9789059991781

pro-mbookslibr1 : libris