Broonsgruún buukske

Bronsgruun Bukske

De pagina "regionale boeken" is momenteel in ontwikkeling.

Het Rijke Rooyse Erfgoed

Het Rijke Rooyse Erfgoed

Tot het midden van de twintigste eeuw was de gemeente Venray een overwegend agrarische gemeenschap, met een praktisch geheel katholieke bevolking. Dit kwam tot uitdrukking in de toe-eigening en gebruik van de uitgestrekte openbare ruimte van Venray en de kerkdorpen. Vanouds drukten kerk, kloosters en gelovigen een katholiek stempel op het landschap.
De kerk deed dat ondermeer met haar eeuwenoude kerkgebouwen. de bouw van devotionele complexen en Heilig-Hartbeelden en de organisatie van processies en bedevaarten. De talrijke Venrayse kloosters en hun bewoners waren nadrukkelijk aanwezig in het sraatbeeld. En ook de eenvoudige gelovigen droegen hun steentje bij, door middel van de stichting van een groot aantal kruisen en kapellen en via de vele openbare rituelen die verband hielden met de volksdevotie.
In dit boek is gestreefd naar een zo compleet mogelijke inventarisatie van dit erfgoed, systematisch gerangschikt en uitbundig geïllustreerd. De vele toegevoegde noten zijn niet alleen bedoeld als verantwoording van de tekst, maar verwijzen daarnaast vooral naar de talrijke uitgebreide publicaties die betrekking hebben op dit onderwerp.

Prijs € 24,95

Toen wij de vogel schoten

Toen Wij De Vogel Schoten

Dit boek beschrijft de rijke geschiedenis van Venray met als thema het gildewezen. Het is een standaardwerk, dat als eerste de historie van bijna veertig organisaties verheldert die vóór 1800 in de gemeente Venray bestonden. Oude verenigingen uit de in 2010 toegevoegde Maasdorpen Blitterswijck, Geijsteren en Wanssum komen naast die uit Venray, Oirlo en Ostrum aan de orde.
Na een uitvoerige inleiding over de plaatselijke geschiedenis worden de kerkelijke gilden en broederschappen, de ambachtsgilden en schutterijen besproken. Van meer dan de helft van hen dateren de vroegste sporen uit de Middeleeuwen. Vijf organisaties bestaan nog altijd. Zodoende handelt het boek over meer dan vijfhonderd jaren grotendeels onbekende geschiedenis van het belangrijkste Noord-Limburgse dorp. Het geheel geeft een beeld van het dagelijkse leven in het oeroude Peeldorp.
Het boek is uitvoerig geïllustreerd met unieke historische en eigentijdse afbeeldingen. Kortom een onmisbaar boek voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van Venray.

Prijs € 34,95  In prijs verlaagd, nu € 20,00

Tussen Toen en Toekomst

Tussen Toen En Toekomst

'Tussen Toen en Toekomst, van idiotie naar volwaardig burgerschap' verhaalt over de ontwikkelingen in de zwakzinnigenzorg en is samengesteld en geschreven door René van Lieshout. Dit boek kwam tot stand met financiële steun van Dichterbij.
'In Nederland gaat het om ruim 100.000 mensen met een verstandelijke beperking op een populatie van ruim 16 miljoen mensen.
Ten eerste is het begrip 'verstandelijke beperking' aan tijd en plaats gebonden. Hoe complexer de samenleving - en Nederland is een complexe samenleving - hoe meer mensen uit de boot vallen. Ten tweede worden grote culturele verschillen waargenomen in het omgaan en benoemen van het begrip 'verstandelijke beperking'. Ten derde zijn er door de jaren heen verschillende visies waargenomen op het begrip 'mensen met een verstandelijke beperking'.
De hoofdrolspeler in dit boek heeft alle begrippen. culturele verschillen en verschillende visies 'doorlopen'. Van het beheersmatige medische deskundigheidsmodel tot het burgerschapsperspectief.....

Prijs € 14,95

Venrays Verleden II

Venrays Verleden Ii

Venrays verleden II (2005). Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving.

1. Ron Bloemen. Verslag van de Archeologische Werkgroep Venray. 2. Rien van de Brand. De Spaanse beeldhouwer Pedro Relingh uit Venray (1667 - 1728). 3. Marinus Flokstra. De Sint-Willibrorduskapel te Geijsteren. 4. Koos Swinkel. Religieuze kunst in de Paterskerk in de periode tot 1925. 5. Gérard Lucassen. Zout van Unna voor Venray.
6. Rien van den Brand. Venrayse wastijnsplichtingen aan de dom van Xanten rond 1435. 7. Eric Lemmens. Witte briefjes, rode briefjes en dronken kiezers Venray en de kamerverkiezingen van 1848. 8. Leo Janssen. Hendrik Janssen, zoon van Jan de Lor. Een Venrayse familiegeschiedenis uit de negentiende eeuw. 9. Harrie Knoors. Geschiedenis van het land- en tuinbouwonderwijs in Venray. 10. Wiel Kremer, met medewerking van Anton Kroft. Dierenarts in Venray. 11. Paul van Meegeren. Venray: bevrijd en verwoest (1944 - 1945). 12. Stichting Ald Oeldere. De oorlogsmonumenten van Oirlo. 13. Jan Strijbos. 't Câssels Broêk. 14. Twan van Els, secretaris LHPV. Werken aan de toekomst van ons erfgoed. Vijf jaar Lokaal Historisch Platform Venray. Met (poëtische) dialectbijdragen van Veldeke Venray.

Prijs € 10,00

Deel I uit deze serie is helaas uitverkocht.

Venrays verleden III

Venrays Verleden III

Venrays verleden III (2007). Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving.

1. Ron Bloemen - Verslag van de Archeologische Werkgroep Venray; 2. Harrie Knoors - De Munsterabdij, de oudste band tussen Roermond en Venray; 3- Harrie Knoors - Bartholomeus in Venray, martelaar in Roermond; 4. Rinus Flokstra - Het oude raadhuis van Venray; 5. Koos Swinkels - De Leunse Schans in het Steegs Broek; 6. Jack Gardeniers - De orgels van de St. Petrus' Bandenkerk te Venray ; 7. Anton Kroft - Prof. dr. Jan Poels, een Venrayse coryfee in de diergeneeskund; 8. Frits Hovens en Joep Verstappen - Het armenhuis van Oirlo; 9. Jan Strijbos - De toer; 10. Rien van den Brand - Johan Jeuken, een Venrayse 'plezierschilder' (1909-1982); 11. Frits Linssen - Bijnamen in Venray; 12. Rien van den Brand - Komst Rank Xerox in Venray (1963 - november 1965); 13. Twan van Els - Lokaal Historisch Platform Venray, motor van het erfgoed; aangevuld met enkele dialectbijdragen door Veldeke Venray.

Prijs € 10,00

Venrays verleden IV

Venrays Verleden IV

Venrays verleden IV (2009). Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving.

1. Ron Bloemen - Activiteiten van de Archeologische Werkgroep Venray; 2. Joof Teeuwen - Natuur en landschap rond Venray in historisch perspectief; 3- Anton Kroft - Leven en werken van de Venrayse pastoor Gijsbert van der Gaet (+ 1493); 4. Marinus Flokstra - Op pad met de burgemeester en de veldwachter (1865-1906) Deserteur Willem Baltesen; 5. Koos Swinkels - Religieuze kunst in de Paterskerk uit de periode na ; 6. Johan Koster - Van Scjieëperskruus tot Trans Cedron; 7. Rien van den Brand - Piet Clephas (1901-1983), een Venrayse koperslager en beeldhouwer; 8. Wim Janssen - Sint Paschalis en zijn religieuze geschiedenis; 9. Jan Strijbos - Nico van Melo, kampioen der kampioenen; 10. Paul van Meegeren - A.C.A. van Schendel en de Venrayse brandweer 1936-1945; 11. Pieter Thielen - Spelen in het Sint Jorispark; 12. Jan Strijbos - Historisch Platform Venray, een dynamisch collectief; aangevuld met enkele dialectbijdragen door Veldeke Venray.

Prijs € 10,00

Venrays verleden V

Venrays Verleden V

Venrays verleden V (2011). Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving.

1. Ron Bloemen - Activiteiten van de Archeologische Werkgroep Venray 2009-2010; 2. Marinus Flokstra - Het klooster Bethlehem te Oostrum; 3- Koos Swinkels - Een ciborie voor de eeuwigheid; 4. Rien van den Brand - Venrayse handel en landtolheffing rond 1671 in relatie met de Gelders/Spaanse Rekenkamer; 5. Eduard Messemaeckers - Ter herinnering aan .... Venrayse bidprentjes; 6. Marinus Flokstra - Schietpartij in Blitterswijck (1671), De Wanssumse brandspuit (1797); 7. J. Claessens-Roelofs - Brand op de boerenhoeve de Rosmolen in 1863; 8. Sjeng Smits - Herman Maas (1877-1958), De meest sociale mens die ik gekend heb; 9. Jan Strijbos - Thei mit den trekbuül; 10. Maria van Dorst - Voor de troepen uit, Gussen Wie (1933-1979), een beeldhouwer uit Leunen; 11. Jan Strijbos - Historisch Platform Venray, een groeiende organisatie; aangevuld met enkele dialectbijdragen door Veldeke Venray.

Prijs € 10,00

Venrays verleden VI

Venrays Verleden VI

Venrays verleden VI (2013). Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving.

1. Eduard Messemaeckers en Sjeng Smits - Paleontologische en geologische vondsten in Peel- en grensstreek; 2. Ron Bloemen - Activiteiten van de Archeologisch Werkgroep Venray 2011-2012; 3- Rien van den Brand - De oudste vermelding van Venray in 1206; 4. Koos Swinkels - De kleine passie van de Kruisstraat; 5. Koos Swinkels - Een ciborie voor de eeuwigheid (2); 6. Marinus Flokstra - De heerlijkheid Venray en kasteel Makken, 1674-1794; 7. Paul van Meegeren - Marianna van Lendt (1688-1772): een leven lang onder voogdij; 8. Bram Keijsers - 't Freulekeshuus. Een korte geschiedenis; 9. Maria van Dorst - Mère Ancilla, een nieuwe schilderijenmuur in het Venrayse gemeentehuis; 10. Twan van Els - Op zoek naar een Huis voor de Muziek; 11. Toon Rieter - Natabat in Mosa Venray. Venray plagt te zwemmen in de Maas; 12. Charles de Vilder - Kroniek van de Stichting Stadspark Venray van 1990-1994; 13. Vertelt door Wilbert Weichs de Wenne. Opgetekend door Theo Jeuken. - Geijsteren waar huys en dorp elkaar ontmoeten; 14. Jan Strijbos - Historisch Platform Venray, een stabiele organisatie.

Prijs € 10,00

Venrays verleden VII

Venrays Verleden Vii

Venrays verleden VII (2015). Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving.

1. René Isarin - 15000 jaar Maas en Mens; 2. Ron Bloemen - Activiteiten ArcheologischeWerkgroep Venray 2013-2014; 3. Rinus Flokstra - Het wapen van hertog Willem van Gelre en Gulik; 4. Rien van den Brand - Oprichting van een Augustijns Klooster (1450-1470) in Oostrum. Gevolg van een niet voltooide ridderlijke bedevaart naar het Heilig Land en een veldslag bij Straelen in 1448; 5. Koos Swinkels - De Oostrumse kelk ui 1616; 6. Paul van Meegeren - In Memoriam de Witte Huizen; 7. Herm Huijs - De gemeente Wassum en zijn gemeentehuijzen; 8. Maria van Dorst - Venray door het oog van Adriaan van der Drift; 9. Bram Keijsers - Tweehonderd jaar Koninkrijk, Venray Nederland en de Oranjes van 1815 tot 2015; 10. Paul van Meegeren - De ondergang van de Venrayse notaris Carolus Smitz (1840-1887); 11. Birgitte Aben - Industrieel erfgoed in Venray; 12. Jan Janssen, Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland - Villa Josephine en de historie van de lederfabriek in Oostrum; 13. Jan Janssen, Stichting Historische Kring Oostrum en Spraland - Zuster Lemmens; de Engel van Karachi (1914-2000); 14. Pierre Swinkels - Venray en de Grote Oorlog; 15. Jan Strijbos - Theo van de Voort, een man met voorliefde voor heemkunde Meester Theo van de Voort, Castenray 1923-1944; 16. Piet Noten - Zes vrouwelijke glazeniers in de gemeente Venray; 17. Pieter Thielen - Herinneringen aan mijn tijd op de Lagere Technische School (RK LTS), 1959-1962; 18. Piet Bögels - 50 jaar Turken in Venray; 19. Tineke Lamers-Vorst Historisch Platform Venray 2013-2015 een bindende organisatie.

Venrays Verleden VIII


 

 

De volgende Cultuurhistorische bijdragen over Venray en omgeving zijn van;

1. Ron Bloemen. Activiteiten van de Archeologische Werkgroep Venray in 2015 en 2016.
2. Rien van den Brand. Middeleeuws Wanssum; Kerstening en de bijzondere band met de cisterciënzerabdij Kamp sinds 1242. 3. Marinus Flokstra Wegwijzers in Venray. 4. Lei Potten. Wegen en Karresporen vanuit Venray naar Noord-Brabant. 5. Paul en Nelly van der Beele. Arnold Weijers, koperslager te Venray (1745 - 1811).
6. May en Hans Volleberg-Volleberg. Volle(n)berg(h), een oud Venrays geslacht. 7.Koos Swinkels. De glazeniersfamilie Nicolas en haar werk in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw Geboorte te Oostrum.
8. Huub Creemers. De Bollonzuil in Merselo. 9. Koos Swinkels. De tijd gaat voorbij, de herinnering blijft; de geschiedenis van het begraven in Venray. 10. Jan Strijbos. Honderd jaar Kerkelijk Zangkoor Castenray. 11. Leonie Cals. In die tijd waren er bakhuisjes.... 12. Ruud Wildekamp en Bernard Ploegmakers. Het artillerie-incident in de Venrayse Peel in 1940. 13. Henk Janssen. Jeugd- en oorlogsherinneringen. 14. Piet Bögels. 68 jaar bij de leest. Martin Lucassen, schoenmaker van 1948 tot 2017. 15. Lei Potten. Museum de Peelstreek in Ysselsteyn. 16. Charles de Vilder. Het kloostermonument bij de Sint-Petrus'Bandenkerk. 17. May Vollenberg. Historisch Platform Venray, historie bruist.

Prijs € 15,00.

pro-mbooks3 : libris