Regionale boeken

Boeken over Haarlem, Bloemendaal, Overveen, Santpoort, Heemstede, Aerdenhout, Zandvoort, Kennemerland, Noord-Holland

Weer voorradig: De Borski's van Jan Kees Kokke

De Amsterdamse families Borski en Van der Vliet waren sterk verwant aan elkaar. Met hun machtige landgoederen en enorme grondbezit heersten zij van generatie op generatie ruim anderhalve eeuw over Bloemendaal, Overveen, Elswout en Aerdenhout. ‘De Borski’s’ is geen roman, noch een wetenschappelijke uitgave. Auteur Jan Kees Kokke beoogt met deze familiesaga een waarheidsgetrouw beeld te geven van het zakelijke- en landgoedleven van twee met elkaar verbonden families, die het karakter van het huidige Bloemendaal en Overveen hebben bepaald. Ze waren beeldbepalend in het Amsterdamse zaken- en societyleven. Ze waren sterk betrokken bij de oprichting van tal van instituten, van de Nederlandsche Bank, de Nederlandsche Handel-Maatschappij, de eerste duinwatermaatschappijen, de eerste spoorwegmaatschappijen, het Concertgebouw, de oudste, nog bestaande Amsterdamse sociëteit ‘Onder Ons’. Wat boeit is dat hun verleden in Amsterdam en Bloemendaal nog zo tastbaar aanwezig is. €29,50

Bestel een exemplaar!

Haarlem 1572-1573 – De stad belegerd en verdedigd & Kenau: een Hollandse heldin

In dit handzame, ruim geïllustreerde en prettig geprijsde boek komen voorgeschiedenis, verloop en gevolgen van het beleg van Haarlem op aansprekende aan de orde. Nieuw is ook dat, vooral op grond van Spaanse bronnen, ook aandacht wordt geschonken aan de Spaanse kant van die historie. Daarnaast wordt gepoogd Kenau de plaats in de (Haarlemse) geschiedenis terug te geven die zij verdient. Aanleiding voor deze uitgave is de (landelijke) herdenking van het jaar 1572, dat wordt gezien als het jaar van de ‘geboorte van Nederland’. 

Bestel een exemplaar!

De prenten van Coornhert

Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590) was ook prentmaker, die zijn kunstenaarschap in dienst stelde van het verspreiden en toelichten van zijn denkbeelden. In dit boekje maken we kennis met een aantal van zijn prenten, waarmee Coornhert op fascinerende wijze zijn medemens de weg wijst naar de waarheid en op basis daarvan een goed, ja ‘volmaakt’ mens te worden. Het boekje is gebaseerd op het onderzoek dat Emma de Jong voor haar dissertatie heeft verricht. Over dit thema heeft zij ook een tentoonstelling in Museum Haarlem verzorgd. Bijna vijfhonderd jaar oud zijn deze prenten, maar aan actualiteit en waarde hebben ze niets ingeboet.    

Bestel een exemplaar!

Nu verkrijgbaar

Faber & zoons, een familiebedrijf in terreur

Jan De Roos

€ 27,95
Faber & Zoons, Een familibedrijf in terreur Piet en Klaas Carel Faber, zoons van een Haarlemse banketbakker, maakten tijdens de Tweede Wereldoorlog meedogenloos jacht op Joden en verzetsmensen. Meer dan honderd mensen kwamen daardoor om het leven. Niet alleen in Haarlem en omgeving maar ook in ’t Gooi, Groningen, Drenthe en Friesland. Na de bevrijding werden ze voor een aantal moorden berecht en gestraft. Veel van hun oorlogsmisdaden bleven echter tot nu toe verborgen. In Faber & zoons vertelt historicus Jan de Roos hoe de Fabers in de jaren dertig felle NSB’ers werden. Piet en Klaas Carel werden nog fanatieker toen hun vader in 1944 werd geliquideerd door de verzetsstrijders Hannie Schaft en Jan Bonekamp. Zij gingen bij de Sicherheitsdienst werken op het beruchte Scholtenhuis in Groningen. Piet Faber kreeg na de oorlog de doodstraf, Klaas Carel levenslang. Met hulp van zijn oudste broer Martin ontsnapte hij in 1952 op spectaculaire wijze uit de Bredase koepelgevangenis. Hij vluchtte naar Duitsland, dat weigerde hem uit te leveren. De Nederlandse justitie was laks en stapelde blunder op blunder. Daardoor leefde hij in vrijheid tot aan zijn dood in 2012. Faber & zoons is een schokkend verhaal over verraad en wreedheden in oorlogstijd. Het is een eerbetoon aan de vele, vaak vergeten slachtoffers van Piet en Klaas Carel Faber. Dit indringende relaas geeft ook een beschamend beeld van falende overheden.

Bomans Gracht/Bomans Been

Ter ere van Bomans vijftigste sterfdag verscheen onlangs het boekje Bomans Gracht/Bomans Been, gemaakt door Stefan de Groot, Bies van Ede, Eric J. Coolen en Peter Hammann. Twee gedichten en fraaie tekeningen vertellen hoe Bomans verbonden was aan Haarlem. Een sierlijk collector's item voor de liefhebbers van de 'redder' van de Haarlemse Bakenessergracht. Bestel het nu!

En ik ben (voor) Telstar

Wim Adrichem, witte leeuw, supporter en sponsor volgt zijn club sinds 1963. Hij schreef een boek. Vol anekdotes, bekenden, heroïsche wedstrijden, schandalen ook. Een relaas om van te smullen voor in- en outsider. Bestellen? Mail naar [email protected] 

Nieuw verschenen

Met het gloednieuwe boek Invasie 1799. Onheil over Noord-Holland werpen auteurs Bob Latten, John Grooteman en Rob Janssen nieuw licht op een korte, maar heftige periode in de geschiedenis van Noord-Holland: de landing van Brits-Russische troepen op de Noord-Hollandse kust en de hierop volgende, vijf grote veldslagen tegen het Frans-Bataafse leger.

Invasie 1799 vertelt het verhaal van de landing van een sterke Brits- Russische expeditiemacht op de kust tussen Groote en Kleine Keeten, in het noorden van Noord- Holland. Meer dan 80.000 soldaten, onder hen 38.000 Britten en Russen, leverden een heftige strijd tussen Den Helder en Beverwijk. Doel is de revolutionaire Fransen verdrijven, het Bataafse leger verslaan en, en passant, het gezag van Oranje herstellen. Het wordt een korte, maar zeer heftige strijd, met maar liefst vijf grote en zware veldslagen. De ravage na afloop is onbeschrijflijk. Plaatsen als Sint Maarten, Camperduin, Groet, Schoorl, Bergen, Bakkum en Castricum worden zwaar geschonden, met als grootste verliezers de inwoners. Onschuldige burgers raken gewond, worden beroofd en gedood. Tientallen bruggen worden verwoest, boerderijen, huizen en molens in brand gestoken, polders onder water gezet. €25

Bestellen: [email protected] / 023-5251944

Lief en Leed Bloemendaal

Lief en Leed in Bloemendaal 1940-1945

Lisa van de Bunt ; Carin van Riessen

€ 19,95
Lief en leed in Bloemendaal 1940-1945 De Bloemendaalse gemeenschap werd diep getroffen door de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. Evacuaties, razzia’s, verlies van dierbaren, angstige momenten bij huiszoekingen, hongersnood en geweld behoorden tot het dagelijks leed. Vooral Joodse ingezetenen kregen het erg zwaar te verduren. Dit nieuwe 208 pagina's tellende boek is een waardevolle aanvulling op de geschiedschrijving over deze zwarte periode uit de Bloemendaalse geschiedenis. Auteur Lisa van de Bunt gebruikte bij het schrijven van dit boek veel historische bronnen en ooggetuigenverslagen. Het unieke fotomateriaal, o.a. afkomstig uit het Noord-Hollands Archief en uit privécollecties, geeft een waarheidsgetrouw beeld van Bloemendaal in de oorlogsjaren. Niet alleen het leed wordt belicht. Naast de donkere kanten van de bezetting wordt ook een indruk gegeven van de saamhorigheid en de elementen van hoop en vreugde, die ondanks alles ontstonden.

Prachtig overzichtswerk aan de hand van artefacten

Zesduizend jaar Haarlem

Anja Van Zalinge

€ 27,50

in 1245? Bij de allereerste middeleeuwse hoeves op het zand langs het Spaarne? Of bij de prehistorische jagers, verzamelaars en boeren die hier duizenden jaren geleden rondliepen? In Zesduizend jaar Haarlem vertelt de Haarlemse stadsarcheoloog Anja van Zalinge over de geschiedenis van de Spaarnestad, maar dan net even anders. De Haarlemse bodem heeft de afgelopen twee eeuwen ontelbare sporen en vondsten prijsgegeven. In dit boek komen de verhalen daarover aan bod in hun historische context. Samen geven die een prachtig overzicht van de geschiedenis van de stad. Ontdek het verhaal van Haarlem: zesduizend jaar oud en springlevend!

Zojuist verschenen

In de zeventiende eeuw had Haarlem een eigen pottenbakkers- en plateelkwartier en voerde tot 1670 zelfs een eigen maat tegel, de zogeheten vijfduimstegel die 3mm kleiner was dan de standaard Rijnlandse maat. Algemeen werd aangenomen dat de Haarlemse productie niet heel bijzonder was, afgezien van het werk van vader en zoon Verstraeten en van Vierleger, maar Sprangers laat in dit boek zien hoe onterecht dat is. Bestellen: [email protected], prijs €19,95

UITVERKOCHT Het Grote Bavoboek

500 jaar geleden werd de Grote of Sint-Bavokerk voltooid. Dit fantastische naslagwerk beschrijft de geschiedenis van de Bavo, de maatschappelijke, religieuze en culturele betekenis van de kerk voor de stad Haarlem, het interieur, de glazen, het wereldberoemde orgel, de ‘grote restauratie’ door voornamelijk Pierre Cuypers en nog veel meer aspecten die de Bavo tot een van de mooiste gotische kerken van ons land maken. Om alle kennis te bundelen heeft de Vereniging Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk een team van specialisten samengesteld. Hun teksten, samen met historisch beeldmateriaal en speciaal vervaardigde foto’s en 3D-tekeningen, bieden gedetailleerd inzicht in de rijke geschiedenis van de Bavo. 

Dagklad, de Haarlemse jaren

Marius Jaspers begon www.dagklad.nl op 24 april 2005. Zestien jaar later schrijft hij nog steeds drie à vier blogs per week - van satirisch tot weemoedig, van kolderiek tot persoonlijk. De beste van de meer dan drieduizend stukjes zijn nu verzameld in een dikke bavocentristische bundel; over Haarlemse politiek, stadsomzwervingen, Muggenmeesters, Grote Broer het HD, taalmodes, wel en wee in het Kleverpark en ontmoetingen met bijzondere stadgenoten. Dagklad, de Haarlemse jaren is daarmee tijdsdocument en stadsportret ineen. Bestellen? Stuur een mailtje naar [email protected]
Prijs €25,00

Schilderachtig Haarlem en omgeving

De Haarlemse kunstschilders Otto Schilling en Antoon Erfemeijer trokken tussen 2000-2020 in het voetspoor van schilders als Ruisdael, Rembrandt, Mondriaan, Weissenbruch die de schoonheid en het historische karakter van door Haarlem en omgeving vastlegden. Bestaat die schilderachtigheid van Kennemerland nog vroegen Schilling en Erftemeijer zich af? Die bleek er gelukkig nog volop te vinden. De mooiste resultaten van de artistieke zoektocht zijn opgenomen in dit boek. Bestel een exemplaar! Stuur een mailtje naar [email protected]
Prijs €15,00

100 Jaar Zeeweg

In 2021 is het honderd jaar geleden dat de Zeeweg door de Bloemendaalse duinen werd aangelegd. De weg was de eerste vierbaansweg van Europa en werd ontworpen door landschapsarchitect Leonard Springer. Historische vereniging Ons Bloemendaal maakte een prachtig boek ter gelegenheid van dit jubileum. Het boek gaat niet alleen over het verleden, maar ook over de toekomst: hoe moet het verder met deze weg in deze ecologische zone. Bestel het boek: [email protected] Prijs: €24,95

Brouwgeschiedenis van Haarlem

Brouwgeschiedenis van Haarlem behandelt in vogelvlucht de brouwgeschiedenis, de organisatie van de bierindustrie, het brouwproces vanaf de Middeleeuwen, handelswegen, brouwerijlocaties vanaf de 17e eeuw, de relatie tussen kunst en bier, en wetenschap en techniek in de 19de eeuw. 96 pagina's, geschreven door de Historische Vereniging Haarlem. Prijs: €8,00. Bestellen: [email protected]

Gebouwen langs het Spaarne en De Liede

Gebouwen langs het Spaarne en de Liede

Hilde de Haan ; Ids Haagsma

€ 10,00

Gids met een beschrijving – per oever – van de gebouwen langs het Spaarne en De Liede waarbij interessante panden in het ‘achterland’ niet worden vergeten. 

Joop & Ad Hoogendoorn. Haarlemse drukkers in verzet

Joop & Ad Hoogendoorn. Haarlemse drukkers in verzet

Jan De Roos

€ 19,95

In de lente van 1943 valt de beruchte Duitse Sicherheitsdienst drukkerij Hoogendoorn aan de Haarlemse Burgwal binnen. Joop Hoogendoorn en zijn 18-jarige zoon Ad worden gearresteerd wegens het maken van illegaal drukwerk. Joop komt terecht in het Oranjehotel in Scheveningen. Na een schijnproces wordt hij een jaar later op de Waalsdorpervlakte doodgeschoten. Ad wordt naar Duitsland gestuurd. Hij verblijft twee jaar in helse kampen en gevangenissen. Pas na zijn terugkeer in Haarlem in juli 1945 hoort hij dat zijn vader er niet meer is. De oorlog blijft Ad tot aan zijn dood in 2012 als een schaduw achtervolgen. In dit boek vertelt historicus Jan de Roos het levensverhaal van Joop en Ad Hoogendoorn. Hij deed uitvoerig onderzoek en sprak met hun familieleden en bekenden. “Het tragische levensverhaal van twee moedige Haarlemmers die grote persoonlijke risico’s namen om de verspreiding van het vrije woord in bezettingstijd mogelijk te maken. Op elke bladzijde zijn de dilemma’s, onzekerheden en verschrikkingen van de oorlog terug te vinden.”

Stadsbeelden uit de jaren 1950-1987

Foto's uit het geheugen van Haarlem

Eddie Aarts

€ 19,95

Na de prachtige boeken Haarlem in zwart-wit en Voor de verandering is bij Uitgeverij Loutje een nieuw deel in deze nostalgische reeks fotoboeken over Haarlem verschenen: Foto's uit het geheugen van Haarlem. De ruim 150 afbeeldingen zijn stuk voor stuk momentopnamen uit de relatief recente historie van de stad en het leven de van Haarlemmers. De foto's illustreren hoe anders alledaagse dingen als werken, winkelen, onderwijs en ontspanning er enkele decennia geleden uitzagen. De plaatsen waar dat alles zich afspeelde veranderden vaak ook, of ze bestaan helemaal niet meer. In veel gevallen is volkomen duidelijk waarom of wanneer dat gebeurde. Maar soms verdwenen ze zo geleidelijk en geruisloos uit het straatbeeld, dat je je pas bij het zien van een foto realiseert dat je ze was vergeten. 

Ontdek je plekje voor Muggen

111 plekken in haarlem die je gezien moet hebben

Andrew Groeneveld

€ 17,95
Achter het rimpelloze vernis van de brave museumstad verbergt Haarlem een compleet ander gezicht. Dat van een levendige stad vol verrassingen. Ontmoet exotische schepselen in de kleinste dierentuin van Nederland. Ga naar een afgelegen café waar de koeien het eten van je bord kijken. Struin door wilde bloementuinen of ontdek een onzichtbare atoombunker. Huur een fluisterboot en vaar geruisloos over de Haarlemse grachten of overnacht in de Beachbus bij Bloemendaal. De 111 PLEKKEN-boeken zijn de ideale gidsen om een specifieke stad of streek te ont-dekken. Ze beschrijven steden en regio’s vanuit een eigenzinnig en persoonlijk perspectief, bieden goede insidertips en slaan andere wegen in, weg van de toeristenpaden. Met charme vertellen deskundige schrijvers spannende verhalen. De mengeling van onderhoudende verhalen, eigenwijze wetenswaardigheden en sfeerrijke foto’s nodigt zowel stads- en streekbewoners als toeristen uit om plekken te bezoeken die ze eerder niet kenden. Andrew Groeneveld biedt de beste insidertips en neemt je mee op een tocht langs 111 bijzondere en onvermoede plekken in Haarlem en haar buitengebied.

Ontdek de natuur in de stad

Natuurlijk Haarlem

Yorick Coolen

€ 24,50
Begonnen als rubriek in de Haarlemse Stadsglossy, maar inmiddels uitgegroeid tot een volwaardig boek: Natuurlijk Haarlem. In 24 nieuwe en hernieuwde verhalen verkent Yorick Coolen op geheel eigen wijze de natuurlijke kant van Haarlem. Het samenspel van tekst en de meer dan 60 illustraties in kleur door zowel Eric J. Coolen als Yorick Coolen toont de stad vanuit het unieke perspectief van hen beiden. Reis mee met vader en zoon en word bewust van de prachtige natuur (en cultuur) die Haarlem rijk is. Compleet met Soortenlijst met Nederlandse en Latijnse namen en paginaverwijzingen. Yorick Coolen (Haarlem, 1994) is bioloog met een minor in kunstgeschiedenis. Eric J. Coolen (Haarlem, 1965) is illustrator.

Foto's van hedendaags Haarlem

Haarlem!

Michel Campfens

€ 24,95
Fotograaf Michel Campfens (1960) woont en werkt al het grootste deel van zijn leven in zijn geboortestad Haarlem. Het portretteren van mensen op locatie vormt een geliefde specialiteit, maar Michel onderscheidde zich ook als een bekwaam en eigenzinnig architectuur-, landschaps- en stedelijke fotograaf. Zijn stijl laat zich wel beschrijven als 'gecomponeerd maar niet in scene gezet. De werkelijkheid dus, maar dan zoals hij die ziet’. Door de jaren heen is zijn werk gepubliceerd in vele tijdschriften en gebruikt in media campagnes, brochures en jaarverslagen. De foto’s in ‘Haarlem!' tonen niet alleen zijn fotografische kijk op de wereld., maar verraden ook zijn voorliefde en waardering voor de architectuur en geschiedenis van Haarlem. Vrijwel alle foto’s in het boek 'Haarlem!’ zijn voorzien van beknopte, deels historisch verklarende bijschriften in zowel Nederlands als Engels.

Fotoboek over De Nieuwe Bavo

De KoepelKathedraal van Haarlem

Michel Bakker ; Antoon Erftemeijer

€ 14,95

De KoepelKathedraal aan de Leidsevaart in Haarlem (ook wel bekend als de Nieuwe St. Bavo) geldt als een van de belangrijkste monumenten van Nederland. De bouw ervan vond plaats in de periode 1895-1930. Sindsdien zijn voortdurend nieuwe decoraties toegevoegd, tot op de dag van vandaag: glas-in-loodramen, beelden, mozaïeken, wandschilderingen en kerkmeubilair. Daarmee werd het gebouw ‘getooid als een bruid’, zoals de Bijbelse wapenspreuk van de kathedraal luidt. De rijk geïllustreerde gids De KoepelKathedraal van Haarlem is geschreven en uitgegeven ter gelegenheid van de afronding van de complete restauratie van gebouw en interieur (2005-2019). Dit handzame, toegankelijk geschreven en prettig geprijsde boek biedt een uitvoerige toelichting bij de architectuur en de beeldende kunst. Een duidelijke plattegrond maakt de bezoeker wegwijs en meer dan 110 foto’s en afbeeldingen geven de lezer een schitterend beeld van de besproken blikvangers in en rond de basiliek.

Rijkgeïllustreerde roman over de bouw van de oude Bavo

Een boeiend boek van de hand van rondleider Koen Vermeij over de bouwgeschiedenis van de Bavo.
In romanvorm! We volgen de dagen van pastoor Jacob van Nieuwkercken nadat een brand een groot deel van de Bavo heeft vernietigd en besloten werd een nieuwe Bavo te bouwen resulterend in de kerk zoals we die nu kennen. €27,50

Kennemer Boekhandel heeft Haarlem voor Bavo! op voorraad. Bel of mail ons om een exemplaar apart te laten leggen.

Fotoboek over de oude Bavo

Bavo in beeld: Een prachtig fotoboek over de Bavo met foto’s van Chris en Jurriaan Hoefsmit. De selectie van de fotograaf uit duizenden Bavo foto’s die in de afgelopen twee jaar door hen zijn genomen. Zij zagen dingen die zelfs ervaren Bavokenners nog niet gezien hebben. Een lust voor het oog! €19,95

Kennemer Boekhandel heeft Bavo in beeld! op voorraad. Bel of mail ons om een exemplaar apart te laten leggen.

Basiskennis voor nieuwe Haarlemmers

De kleine Geschiedenis van Haarlem voor Dummies

auteur onbekend

€ 9,99
Deze gids biedt een beknopt overzicht van de rijke geschiedenis van Haarlem. Van kleine nederzetting aan het Spaarne en verdedigingspost van de Graven van Holland groeide Haarlem uit tot een van de belangrijkste middeleeuwse steden van Holland. Het Beleg van Haarlem, geleid door de zoon van Alva, was het keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog. Haarlem heeft ook lange perioden van armoede gekend. Tegenwoordig zijn het middeleeuwse stratenplan, de karakteristieke gevels en de vele cafés, restaurants en winkels een feest voor de bezoeker. Wandelend door de binnenstad met dit boekje in de hand, kom je onder meer langs de St.-Bavo, de 17e-eeuwse Vleeshal, de Waag, het Teylers Museum en het Frans Hals Museum.De Historische Vereniging Haerlem is opgericht in 1901 en wil met een kritische blik de geschiedenis van Haarlem voor een groot publiek toegankelijk maken.

'Prachtige, treurige, grappige observaties'

Haarlems Dodenboek

Wilfred Takken

€ 15,00
In zijn eerste boek vertelt Wilfred Takken over acht sterfgevallen. Van de moord in een café tot de laatste hartaanval van zijn vader. De meesten stierven jong - de jongste was zelfs nog niet geboren. Levendig beschrijft Takken wie zij waren en wat zij voor hem betekenden. 'Prachtige, treurige, grappige observaties. En het gaat nog over de dood ook; dat is altijd mooi meegenomen.' Sylvia Witteman ‘Ik sta achter Takken en zijn schrijven.’ Arnon Grunberg Wilfred Takken (Haarlem, 1967) is in het dagelijks leven NRC-redacteur. Hij was verder hoofdredacteur van de literaire tijdschriften Poesjkin Wat en Verdronken Kalf. Ook schreef hij mee aan Het ABC van Annie MG en het Familiewoordenboek.

Cinematografische geschiedenis van Haarlem

Haarlem Filmstad

Harry Hosman

€ 35,00
Er is de afgelopen decennia veel veranderd in de Haarlemse bioscoopwereld. Alle bioscopen met één zaal zijn gesloopt: de Lido (Houtplein), Frans Hals (Frans Halsplein), Luxor (Grote Houtstraat), Studio en Rembrandt (Grote Markt) en het in 1915 gebouwde Cinema Palace (Grote Houtstraat). Het uitgaansleven in de Haarlemse binnenstad veranderde er drastisch door. Wat nu opvalt zijn de filmploegen die regelmatig opduiken. Als filmdecor is Haarlem sinds de jaren ‘70 populair. TV-series als Levenslied en Divorce, talloze commercials en films als Vet hard, De aanslag en Het meisje met het rode haar werden er opgenomen. Zelfs Brad Pitt en George Clooney stonden op het perron van station Haarlem, dat even moest doorgaan voor Amsterdam CS. Al die filmactiviteiten doen denken aan de jaren ‘10 en ‘20 van de vorige eeuw, toen Haarlem ook het middelpunt leek van de Nederlandse filmwereld. Cameralieden, acteurs en decorbouwers liepen af en aan in de Filmfabriek Hollandia bij het Spaarne, waar tientallen speelfilms ontstonden; Haarlemse actrices als Annie Bos bereikten een sterrenstatus. Niet veel later was de stad de standplaats van het roemruchte Polygoonjournaal en van de experimentele filmer J.C. Mol, wiens producten zelfs in Parijse bioscopen opzien baarden. Heel veel later won de Haarlemse animatiefilmer Gerrit van Dijk een Gouden Beer en de Haarlemse producente Cilia van Dijk een Oscar. 'Haarlem Filmstad' is het eerste boek over het bioscoopleven en de activiteiten van al die bekende en minder bekende studio’s, filmmakers en sterren uit de stad aan het Spaarne.

Misdaden en straffen in Haarlem

Misdaad en straf in een Hollandse stad: Haarlem, 1245-1615

Maarten Müller

€ 19,00

In dit boek zet de historicus Maarten Müller op een rij wat er is te vinden over misdaad en straf in Haarlem in de periode 1245-1615. Die misdaad varieerde van diefstal tot moord, maar omvatte ook ketterij en tovenarij. De bestraffing ervan liep uiteen van 'vaderlijke raad' voor jonge dieven, bedelaars of vechtersbazen tot verbanning en de doodstraf door ophanging of onthoofding, al dan niet voorafgegaan door 'pijnlijke ondervraging'. Müller beschrijft hoe het stadsbestuur van Haarlem, de graaf van Holland en later de Staten van Holland reageerden en anticipeerden op verschillende vormen van criminaliteit. Hij schetst daarbij de ontwikkeling van de strafrechtelijke procedures. Het allereerste archiefstuk met een strafrechtelijke inhoud is het Haarlemse stadsrecht uit 1245. Ook de bewaarde rekeningen van de Haarlemse schouten en de vonnissen van de schepenbank vormen een belangrijke bron voor dit boek.

 

Belangrijkste 15e-eeuwse schilder van Holland

Geertgen tot Sint Jans

Aart Van der Kuijl

€ 29,95
De beroemde 16de-eeuwse kunstenaar, schrijver en stadsgenoot Karel van Mander noemde Geertgen tot Sint Jans destijds al de belangrijkste Hollandse schilder van de 15de eeuw. Toch geniet deze virtuoze kunstenaar en grondlegger van de schilderkunst in de Noordelijke Nederlanden nauwelijks de bekendheid of roem die hem zonder meer toekomt. Dit boek is de eerste uitgebreide monografie over deze Haarlemse laatgotische, sensatie die sinds 1942 verschijnt en vult daarmee voor liefhebbers van oude kunst een belangrijk hiaat op. De laatste stand van wetenschap is door de auteur zoveel mogelijk opgenomen en aanvullend onderzoek heeft tot enkele nieuwe inzichten geleid. Zoals het feit dat vóór de veelgeroemde culturele bloeiperiode eind 16de en begin 17de eeuw, laat in de 15de eeuw in cultureel opzicht ook al sprake was van een opgaande fase. Het Haarlem van Geertgen tot Sint Jans blonk namelijk uit op het gebied van de (miniatuur)schilderkunst. En al eerder die eeuw bezorgden de beeldhouwkunst van de Haarlemmers Claus Sluter en Claes van de Werve, de miniaturen van Spierinc en de Meester van de Haarlemse Bijbel én de geïllustreerde boeken van drukker en uitgever Jacob Bellaert de stad internationaal aanzien. Geertgen tot Sint Jans - Het mirakel van Haarlem beoogt echter vooral de bekendheid van Geertgen uit te breiden naar een groter en breed geïnteresseerd publiek. De kunstenaar én zijn werk verdienen die aandacht.

Hofjes van Haarlem

De weldadige hofjes van Pieter Janszoon Codde en Nicolaas van Beresteyn in Haarlem

Wim Cerutti

€ 24,95
De weldadige hofjes van Pieter Janszoon Codde en Nicolaas van Beresteyn in Haarlem Het Hofje Codde en Van Beresteyn, gelegen aan de voet van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo aan de Leidsevaart, is misschien wel het meest onbekende van de 21 hofjes die Haarlem telt. Het hofje is ontstaan uit een samengaan van twee hofjes. Het Hofje van Codde werd in 1608 gesticht door Pieter Codde, een priester die voor de reformatie verbonden was aan de Grote of St. Bavokerk. Het bevond zich ‘achter het Klokhuis’, waar nu de rechtbank is gevestigd. Het Hofje Van Beresteyn werd in 1688 gesticht door Nicolaas van Beresteyn, telg uit een (invloed)rijke regentenfamilie. Het lag in de Lange Herenstraat in de Nieuwstad, de stadsuitbreiding direct ten noorden van de middeleeuwse stad, waar nu het Stationsplein is. Het Hofje van Codde werd in 1872 gesloopt en verplaatst naar de Lange Herenstraat en zo werden beide hofjes buren, met een gemeenschappelijke tuin. In 1969 werden de hofjes door de gemeente gesloopt in het kader van het Stationsplein-ontwikkelingsproject, volgens de auteur een bestuurlijke wandaad. Dit betekende echter niet het einde van deze hofjes, want in de schaduw van de Kathedraal verrees een nieuw hofje met achttien woningen. De bewoonsters vormen hier in dit ‘klein paradijs’ een bloeiende gemeenschap. Het Hofje Van Beresteyn kwam in de negentiende eeuw lang zeer negatief in de publiciteit omdat regenten een viertal schilderijen met portretten van familieleden van de stichter, toegeschreven aan Frans Hals, voor veel geld verkochten aan onder anderen barones Rothschild uit Frankfurt. De auteur heeft deze affaire, de ‘verkwanseling van de Beresteyn-Halsen’, weten te reconstrueren, mede aan de hand van het door hem in een Rothschild-kasteel nabij Oxford ontdekte aankoopdossier. De verkoop van de schilderijen heeft het hofje overigens uiteindelijk geen financiële windeieren gelegd. Over de auteur: Wim Cerutti is een gepassioneerd Haarlem-liefhebber. Hij publiceert regelmatig over de (cultuur)geschiedenis van Haarlem. Zo schreef hij de laatste jaren boeken over het middeleeuwse stadhuis, het roemruchte Jansklooster, de vriend van Descartes pastoor Bloemert en zijn Broodkantoor, Haarlemse Jeruzalemvaarders, de schilder en vrijdenker Torrentius, het Sint Jacobs Godshuis, de humanist Coornhert en de 700-jarige Janskerk. Cerutti was ruim 13 jaar (1990-2004) secretaris van de Stichting Haarlemse Hofjes.

Het beleg van Haarlem

Spaanse ooggetuigen over het beleg van Haarlem (1572-1573)

Barbara Kooij

€ 29,00
De belegering van Haarlem (1572-1573) is minder bekend dan het ontzet van Alkmaar (1573) en Leiden (1574). De voornaamste reden hiervoor is wellicht dat Haarlem uiteindelijk geen stand heeft gehouden tegen het leger van Alva, Alkmaar en Leiden wel. De belegering van Haarlem is met zeven maanden echter verreweg de langstdurende geweest en cruciaal voor de geschiedenis van de Opstand. Voor de regering van koning Filips II werd Haarlem een hoofdpijndossier. De Spaanse belegeraars van Haarlem hebben veel brieven en op brieven gebaseerde verslagen nagelaten. De meeste Spaanse correspondenten kunnen we beschouwen als ‘embedded’ oorlogsverslaggevers. Hun berichtgeving hield het koninklijke bestuur op de hoogte van wat er in de Nederlanden gebeurde. Voor dit boek zijn 138 teksten bijeengebracht en vertaald door Barbara Kooij. Zo kunnen deze belangrijke historische bronnen door een breed publiek worden gelezen.

Opgravingen op de Botermarkt en het Begijnhof

Tot op het bot

Anja van Zalinge ; Constance van der Linde

€ 15,00
Onder onze voeten, gewoon op straat, op plekken waar je ze soms helemaal niet verwacht, liggen sporen van de lange geschiedenis van Haarlem verborgen. Bij archeologische opgravingen kwamen op de Botermarkt en het Begijnhof meer dan honderd menselijke skeletten aan de oppervlakte. Nog nooit eerder zijn er in onze stad zoveel tegelijkertijd bij elkaar gevonden. Het zijn de restanten van mensen die eeuwen geleden, na hun overlijden, aan de Haarlemse bodem werden toevertrouwd. De ontdekking  van de graven heeft ons in contact gebracht met tientallen mannen, vrouwen en kinderen die in middeleeuws Haarlem hebben rondgelopen. Hoe zag Haarlem er in de vijftiende eeuw uit en hoe was het leven in die tijd? Waarom lagen de skeletten op deze plekken, hoe werden ze opgegraven en onderzocht? TOT OP HET BOT neemt de lezer mee naar hun graven en het archeologisch onderzoek daarnaar, en onthult gaandeweg het verhaal van deze eeuwenoude botten.

De molen van Haarlem

De Adriaan

Chris Brunner

€ 10,00
Welke Haarlemmer kent De Adriaan niet, de molen die zo prachtig aan het Spaarne en aan de rand van de oude binnenstad ligt? Veel minder mensen weten echter iets over de bewogen, 240 jaar lange geschiedenis van deze bijzondere windmolen. Ooit belangrijke, maar nu bijna vergeten producten als tras en snuiftabak werden er geproduceerd. Ondernemers van uiteenlopende aard durfden, zelfs in crisistijden, steeds opnieuw te investeren in nieuwe soorten bedrijven op deze molen. De Haarlemse historicus Chris Brunner presenteert deze kleurrijke geschiedenis voor het eerst in een uitvoerig geïllustreerd boek. Hij laat daarbij zien hoe de lotgevallen van De Adriaan en zijn ondernemers nauw samenhangen met de even bewogen geschiedenis van de stad Haarlem. Het was een periode waarin Haarlem een complete transformatie onderging van een verarmde, ingeslapen kleine stad naar een trotse, moderne provinciehoofdstad. De Adriaan heeft het allemaal meegemaakt. Windmolens speelden in die historie lange tijd een belangrijke, in de geschiedenis-boeken helaas nog weinig benoemde rol.

Een Haarlems oorlogsdagboek

Men zegt... Een Haarlems oorlogsdagboek 09|44 - 06|45

Gerardus M.H.T. Straathof

€ 22,50
Kort na ‘Dolle’ dinsdag 5 september 1944 besluit de Haarlemmer Gerardus Straathof (59) een dagboek bij te gaan houden. Net zoals veel andere Nederlanders is hij ervan overtuigd dat de geallieerde overwinning en de bevrijding van Nederland niet lang meer op zich kunnen laten wachten en hij wil van de verwachte historische gebeurtenissen een verslag bijhouden. Hij kan onmogelijk voorzien dat de bevrijding nog acht maanden op zich zal laten wachten en dat de volgende winter de zwaarste van de hele oorlog zal worden. Straathof blijft tot juni 1945 de lotgevallen van zijn gezin en andere betrokkenen vastleggen. Onomwonden beschrijft hij hoe de heel gewone, aan de Zijlweg woonachtige familie er dankzij inventiviteit, buitengewone inspanningen en ongekende saamhorigheid in slaagt ook de laatste, zware oorlogsmaanden door te komen. Dat zo’n uitgebreid, persoonlijk en typisch Haarlems document bewaard is gebleven is zeer waardevol. De tekeningen van de bevriende Karel Schrijen waarmee het dagboek werd geïllustreerd, maken ‘Men zegt...’ tot een unicum. Om de in ‘Men zegt...’ beschreven situatie in een historische context te plaatsen, wordt het dagboek voorafgegaan door een ‘Beknopte geschiedenis van Haarlem in de Tweede Wereldoorlog’. Dit overzicht van belangrijke en opmerkelijke lokale gebeurtenissen tijdens de jaren 1940-1945 is geïllustreerd met tientallen, soms nog niet eerder gepubliceerde foto’s en afbeeldingen. De Haarlemse burgemeester Jos Wienen schreef het voorwoord van dit boek.

Dagboek van een tiener in oorlogstijd

Bakvis in oorlogstijd

Miep Diesel

€ 20,00
‘Ik heb de hoge leeftijd van 15 jaar en ben begonnen om mijn dagboek al mijn wetenswaardigheden toe te vertrouwen.’ Op de avond van 5 november 1942 besluit de Haarlemse Miep Diesel een dagboek te gaan bijhouden. De Duitse bezetting is dan al meer dan twee jaar gaande en de gevolgen ervan dringen steeds dieper door in de samenleving. Het oorlogsgeweld is voor Miep Diesel echter niet de reden een dagboek te beginnen. Ze zoekt een klankbord en vertrouwt haar schriften toe wat ze bij niemand anders kwijt kan. En dat betrof in de eerste plaats het ontluikende liefdesleven van de aantrekkelijke Haarlemse. Van haar prille verliefdheden, hartstochtelijke aanbidders en het flirten met Canadese bevrijders tot haar intense verdriet om een gebroken liefde. Door de ogen van Miep Diesel krijgen we niet alleen een beeld van een levenslustige tiener, maar ook van de ontwrichting van het dagelijks leven in Haarlem tijdens de bezetting. Bakvis in oorlogstijd schetst in vlotte bewoordingen hoe een ‘gewoon’ meisje de oorlogsjaren ondergaat.

100 jaar Kennemer Lyceum

100 jaar Kennemer Lyceum

Guido van Rijn

€ 29,50

Het Kennemer Lyceum in Overveen, gemeente Bloemendaal, is een vermaarde school. Niet alleen door het monumentale gebouw, de schitterende ligging en de vele bekende leerlingen en leraren, maar ook door de onderwijsvernieuwingen waarin de school jarenlang een voortrekkersrol had. Eens was het de grootste middelbare school van Nederland. Met de viering van het 100-jarig bestaan van de school als aanleiding schreef oud-leraar Engels, conrector en schoolarchivaris Guido van Rijn dit boek. Het bevat een fascinerende, rijk geïllustreerde ontdekkingsreis, die honderd jaar onderwijsgeschiedenis in beeld brengt en nieuw licht laat schijnen op de historie van Kennemerland.

De geschiedenis van Het Schoter en het voortgezet openbaar onderwijs in Haarlem-Noord

Vier namen één school

Frans Van Rumpt

€ 19,95
Het dorpje Schoten lag eeuwenlang ten noorden van Haarlem. Schoten was een plattelandsgemeente en had rond 1900 zo’n 600 inwoners. Na 1900 veranderde het karakter van het dorp echter snel. De stad Haarlem annexeerde het dorp in 1927 en Schoten werd omgevormd tot een nieuw stadsdeel; Haarlem-Noord. Dat nieuwe stadsdeel had ook scholen nodig. Dit boek gaat over de geschiedenis van de scholen die toen werden gesticht: de Tweede HBS-B, het Lorentzlyceum en de Klaas de Vriesschool. Voor velen nog altijd aansprekende namen, die uiteindelijk op zouden gaan in een school die vandaag de dag nog steeds bestaat; Het Schoter.

Vrouwen van Bethanië (Bloemendaal)

Werken van Liefde

Michel Bakker

€ 19,50

Werken van Liefde volgt vijf congregaties in Kennemerland, waaronder het Bloemendaalse Vrouwen van Bethanië, in de verschillende maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen en schetst daarmee een beeld van een tijd waarin liefdewerk centraal stond. Dergelijke congregaties vallen onder de bijzondere zorg van de plaatselijke bisschop. Het boek beschrijft hun enorme inzet en toewijding op het terrein van de zieken- en bejaardenzorg, jeugdwerk en sociale zorg, onderwijs en missie, waarmee zij een belangrijke bijdrage aan het welzijn in Nederland hebben geleverd. Zo stonden in 1930 aan 42% van alle ziekenhuisbedden katholieke zusters en broeders. 

Bloemendaal en WOII

Verzet in Bloemendaal

Charles Coster van Voorhout ; Hans Hoffmann

€ 5,37

In Verzet in Bloemendaal staat 75 jaar na de bevrijding opgetekend hoe Nederland in de laatste dagen van de oorlog door het oog van de naald kroop. Auteurs van het boek zijn oud-journalisten Hans Hoffmann en de inmiddels overleden Charles Coster van Voorhout. Hun jarenlange studie steunt op gesprekken met direct betrokkenen en op niet eerder gepubliceerde documenten, grotendeels afkomstig uit het archief van Cees de Jong. De Jong was een jonge Bloemendaalse student die destijds de spil in het verzet vormde. Het boek is zonder winstoogmerk gemaakt.

Herondekt Bomans-sprookje

De gierige koning

Godfried Bomans

€ 22,95

 

Woensdag 2 maart vond de besloten presentatie van De gierige koning plaats in Kennemer Boekhandel. Wat een prachtig boek is het geworden. In het herontdekte sprookje van Godfried Bomans brengt een slotenmakerszoon, niet bang voor de duivel en zijn oude moer, de geschiedenis tot een goed einde. Na de dood van de gierige koning wordt hij koning en trouwt met het meisje dat zich had willen opofferen: ‘... en zij leefden nog lang en gelukkig.’ De tekeningen van Thé Tjong-Khing laten zien dat hij de absolute meester in dit vak is. 

Kennemerland in oude kaarten

Historische atlas van Kennemerland

Ben Speet

€ 29,95
Al ver voor onze jaartelling werd het karakteristieke Kennemer kustlandschap met zijn duinen en waterpartijen gevormd. Tijdens de Romeinse tijd was Kennemerland de noordelijkste grenspost van het rijk, en in de tiende en elfde eeuw gebruikten de graven van Holland het gebied als uitvalsbasis om hun gezag over Holland te vestigen. In de dertiende eeuw kregen Haarlem, Alkmaar en Beverwijk stadsrechten. De Kennemers zouden vele eeuwen lang dienstbaar blijven aan de inwoners van deze drie steden en aan de Amsterdammers die in de streek hun luxueuze buitenhuizen hadden. In 1876 deelt het Noordzeekanaal Kennemerland in tweeën, en vanaf dan verandert het door industrialisatie, de ontdekking van de kust en een verbeterde infrastructuur in een moderne regio. Maar nog altijd maken de magnieke duinen, de bollenvelden, de weilanden en het vele water Kennemerland tot een van de mooiste streken ons land. De Historische atlas van Kennemerland vertelt in grote lijnen en aansprekende details de geschiedenis van het gebied tussen Petten en de Hondsbossche Zeewering in het noorden en de Kennemer Beek bij Bennebroek in het zuiden. Het verhaal is rijk geïllustreerd met een veertigtal zorgvuldig gekozen historische kaarten en ruim honderdveertig afbeeldingen.Over de auteur:Ben Speet is mediëvist en publicist. Hij was docent aan de Hogeschool van Amsterdam. Speet schreef in deze serie eerder de atlassen over Amsterdam en Haarlem, en werkte onder andere mee aan de Bosatlas van de Nederlandse Geschiedenis.

Wandelen in de omgeving

De mooiste netwerkwandelingen: Kennemerland

Vladimir Mars ; Noes Lautier ; Menno Zeeman

€ 14,99
De ware wandelliefhebber geeft de voorkeur aan het lopen over gras, half- tot onverhard. In het westen van het land waren de mogelijkheden daarvoor tot voor kort schaars. Maar juist de afgelopen jaren zijn er veel 'zachte' voetpaden bijgekomen, dankzij de medewerking van boeren, waterschappen en gemeenten. De meeste van die paden zijn opgenomen in de regionale wandelnetwerken van Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. Anno 2018 is het overgrote deel van die provincies bedekt met een fijnmazig netwerk van uniform bewegwijzerde wandelroutes. De wandelaar kan z'n eigen route uitzoeken aan de hand van allerlei criteria: lang-kort, met of zonder hond, bossig of open, verhard of onverhard, thematisch of niet-thematisch. Maar waar te beginnen als wandelaar? Waar is het nu 'echt genieten', wat zijn de mooiste rondwandelingen? De auteurs, routemakers en ontwerpers van diverse wandelnetwerken, weten dat als geen ander. Daarom hebben ze het initiatief genomen om een nieuwe serie gidsen te starten. Op basis van eigen ervaringen hebben ze de leukste wandelrondjes en lijnwandelingen geselecteerd. Het resultaat is gebundeld in gidsjes per regio met steeds 15 wandelpareltjes van tussen de 5 en 15 km, waarvan minstens 50% uit half- of onverharde paden bestaat. De routes zijn zo beschreven, in kaart en beeld gebracht dat de lezer er zin in krijgt, dat hij ook te voet de polder in wil. De liefde voor het wandelen spat er vanaf. Een grote inspiratiebron vormde de gidsenserie Lopen over gras van Jouke van der Meij en Kees ten Holt (†) uit de jaren 1980. Zakgidsjes met liefde gemaakt naar Engels voorbeeld: met getekende kaartjes en sfeervolle schetsjes van landschappen. Er is voor een compact formaat gekozen. Groot verschil met vroeger is het gebruik van kleuren en van topografische kaartjes. Voor de kleurstelling en de plaatsnamen op die kaartjes is gekeken naar stafkaarten van rond 1900 - in retrostijl dus. Naast eigen foto's hebben de auteurs historische plaatjes en kaartjes opgenomen. Ook dat is een verschil, evenals het ontbreken van routebeschrijvingen: ze geven alleen de nummers van de te volgen knooppunten en de kleuren van de richtingpijlen.

Historie van Kennemerland

Een graafschap achter de duinen

Erik Cordfunke

€ 25,99
Het kustgebied van het huidige Holland - in de vroege middeleeuwen als West-Frisia aangeduid - heeft in de tweede helft van de 9e eeuw eveneens te lijden gehad van de plundertochten van de Noormannen. In 885 is het gelukt ze uit het kustgebied te verdrijven. Een belangrijke rol speelde daarbij de Friese graaf Gerulf, afstammeling van een hoogadellijk geslacht dat zijn wortels had in het Friese Westergo. Als beloning ontving hij van de keizer belangrijke goederen en werd hij belast met het bestuur over Kennemerland en het voor de handel zo belangrijke Rijnmondgebied. Graaf Gerulf kon bij zijn overlijden een omvangrijk gebied aan zijn beide zoons nalaten. Waldger, de oudste zoon, kreeg het centrale rivierengebied met de belangrijke handelsstad Tiel, De jongste zoon Dirk kreeg het kustgebied. Met Dirk I begon de opmars van een gravengeslacht dat gedurende drie eeuwen het West-Friese graafschap zou uitbouwen. Dirk I en zijn zoon Dirk II speelden een belangrijke rol in de internationale politiek van die dagen. Onder hun opvolgers werd het West-Friese graafschap door verovering en ontginningen vergroot. Allereerst in zuidelijke richting, Maasland met de kerk van Vlaardingen, vervolgens in oostelijke richting, het Maas-Merwedegebied. De ontginningen van de oostelijk gelegen veenvlakten, in het bijzonder van de Utrechts-Hollandse laagvlakte, brachten welvaart aan de snel groeiende bevolking. De van boven af geleide ontginningen brachten ook culturele invloeden uit het zuiden en verdrongen in de 11e/12e eeuw het Friese karakter van het graafschap. Vanaf het midden van de 11e eeuw kreeg het nog naamloze graafschap de ruimtenaam Holland. Floris II noemde zich vanaf 1101 graaf van Holland. Zijn opvolgers zouden tot 1299 het bewind over Holland voeren en de grondslag leggen voor de latere welvaart van dit gewest.

WOII in Kennemerland

Kennemerland 40-45

Arjen Bosman

€ 10,00
Je zou denken dat er in de oorlogsjaren 1940-1945 weinig gebeurde in de regio Zuid-Kennemerland, bij Haarlem. Maar zo rustig is het er niet geweest. De mobilisatie in 1939, en zelfs al de voormobilisatie in 1938, toonden aan dat de regio van belang was. Er lagen immers strategische objecten zoals de luchthaven Schiphol en de havens van IJmuiden. Geen wonder dat in mei 1940 dit de doelen waren die gebombardeerd werden door de invallende Duitsers. Later bestookten ook de Geallieerden deze doelen, inclusief de zware industrie zoals de Hoogovens - ook deze ontwikkelingen worden in Kennemerland 40-45 geboekstaafd.

Zandvoort in oude foto's

Hoort zegt het voort!

Genootschap Oud Zandvoort

€ 19,95

Het Genootschap Oud Zandvoort werd in 1970 opgericht. Om het 50-jarig jubileum luister bij te zetten verschijnt op 11 december dit boek met daarin ‘een collage van herkenning’. 150 Afbeeldingen uit de jaren 1945 tot 1980 brengen de ontwikkeling van het dorp Zandvoort zoals we dat nu kennen in beeld. Velen van u zullen zich de getoonde gebeurtenissen, gebouwen en mensen ongetwijfeld herinneren. Voor anderen is dit boek het begin van een verrassende reis door de recente geschiedenis van Zandvoort.

Interieurportretten van stadshuizen en villa's 1875-1945

Zuid-Kennemerland

Barbara Laan ; Esther de Haan ; Alexander Westra

€ 14,95

Rond 1900 werd Zuid-Kennemerland een aantrekkelijk woongebied voor rijke ondernemers en notabelen. De aanleg van trein- en tram­verbindingen maakte het mogelijk in de stad te werken en tegelijkertijd buiten te wonen. De, veelal Amsterdamse, welgestelden die deze stap maakten lieten comfortabele villa’s bouwen in Bloemendaal, Aerdenhout, Heemstede of Overveen, dichtbij zee en duinen. Ook rijke Haarlemmers trokken naar de nieuwe villagebieden aan de rand en in de omgeving van de stad.

Landgoed Elswout

Elswout

Huub Schous

€ 17,50
Elswout, van buitenplaats tot wandelbos is het eerste boek over Elswout, de best bewaarde buitenplaats van ons land. Het behandelt de rijke geschiedenis van de diverse generaties die Elswout hebben opgebouwd tot het schitterende voorbeeld van de Engelse Landschapstijl zoals die nu nog steeds in al zijn schoonheid aanwezig is. De diverse bouwwerken en hun functies passeren de revue. En er is aandacht voor de natuur in deze oase van rust midden in onze drukke Randstad. Maar daarnaast worden verleden en heden met elkaar verbonden. Want Elswout is veel meer dan geschiedenis! Elswout, van buitenplaats tot wandelbos verschaft veel informatie, maar maakt ook nieuwsgierig. En dat komt goed uit, want Elswout leeft. En waar eens rijke Amsterdamse zakenlieden en bankiers in alle beslotenheid hun gasten ontvingen, kan nu iedereen vrij rondlopen en genieten van al het moois dat bewaard is gebleven. Men kan er gewoon zelf gaan een kijkje gaan nemen. Dit boek nodigt daar zeker toe uit.

Ruine van Brederode

Het boek Ruïne van Brederode vertelt de hele geschiedenis van het kasteel: de bouwgeschiedenis, de bewoning van het kasteel door het adellijke geslacht Brederode en de belegering en verwoesting. De auteurs gaan ook in op het bouwhistorisch onderzoek van de huidige ruïne en de negentiende-eeuwse reconstructies en restauraties. Geflankeerd door prachtig historisch en hedendaags beeldmateriaal ontstaat zo een compleet beeld van dit prachtige monument.
Prijs: €39,95. Bestellen: [email protected]

Biografie van Santpoorter Jan van Brederode

Nobel streven

Frits van Oostrom

€ 20,00
Rond 1372 kwam op het luisterrijke kasteel Santpoort Jan van Brederode ter wereld in de meest gezegende omstandigheden. Een kleine veertig jaar later sneuvelde hij roemloos, als ridderlijke huurling, in de fameuze Slag bij Azincourt. Nobel streven reconstrueert, als een historische detective, de loop van dit bizarre leven tot in verbluffende details.Frits van Oostrom heeft de geschiedenis van Jan van Brederode, en heel de rijke wereld daaromheen, vervat in een meeslepend en virtuoos verhaal.Frits van Oostrom (1953) is universiteitshoogleraar in Utrecht en winnaar van onder andere de Spinozaprijs en de ako Literatuurprijs.‘Fascinerend verhaal. (…) Wervelende biografie.’De Groene Amsterdammer‘Met geestdrift (…) en brille wordt ridder Jan van Brederode tot leven gewekt. Van Oostrom legt stukje voor stukje het complete mozaïek.’NRC Handelsblad‘Frits van Oostrom wil je alleen al om zijn schrijfstijl lezen.’Vrij Nederland‘Met Nobel streven bevestigt Van Oostrom andermaal zijn reputatie van bevlogen verteller.’Trouw‘Meeslepend.’HP/De Tijd‘Met smakelijke details schetst Van Oostrom een levendig beeld van Jan van Brederodes wereld.’De Volkskrant‘Een meesterwerk.’Neerlandistiek.nl‘Zinderend boek. (…) Begenadigd verteller.’Biografieportaal

Foto's uit verloren tijd van Heemstede

Heemstede in zwart-wit

Michel M. Bakker ; Jeffrey Bosch ; Rob R. Visscher

€ 19,95
In ruim 125 foto’s schetst Heemstede in zwart-wit een beeld dat vier decennia bestrijkt waarin het dorp vele veranderingen onderging maar ook heel vertrouwd bleef. Gebeurtenissen en gebouwen verdwenen uit het (straat)beeld, maar niet uit het collectieve geheugen van de Heemstedenaren. De beelden uit de eerste veertig jaar na de Tweede Wereldoorlog roepen ongetwijfeld herinneringen en associaties op. Ze maken daarmee wellicht prachtige verhalen los bij degenen die het allemaal nog weten als de dag van gisteren, maar zijn hopelijk ook een lust voor het oog voor jongere inwoners van het dorp.

Noodlanding bij Haarlem

Een zeer opmerkelijke aankoop van een fotalbum van een Duitse officier, ingedeeld bij het luchtafweergeschut rond Schiphol, zorgde ervoor dat de schrijvers alle feiten en wetenswaardigheden rond de noodlanding van een Wellington bij Haarlem nog eens op een rijtje gingen zetten. Daarbij kwamen er zulke opmerkelijke dingen aan het licht dat zij besloten daar een apart boek over te schrijven. Interessant was ook het achterhalen van de bron van de fotos die er toentertijd door de diverse fotografen genomen waren en afgedrukt in kranten en tijdschriften, maar gaandeweg de tijd steeds een andere bron kregen. Ook dit raadsel werd opgelost. Job Cohen, Haarlemmer van geboorte, schreef het voorwoord. “Met het onderzoek zijn zij jarenlang bezig geweest, verenigd in de HRCSWW, het Historical Research Center Second World War.


De Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 is blij een vergeten voorval weer onder de aandacht te brengen van de Haarlemmers, omdat niets meer aan de plaats van het ongeval herinnerd, nog terug te vinden is. Zo hebben ze een stukje geschiedenis aan de vergetelheid kunnen ontrekken.

Bestellen: [email protected] / 023-5251944.

pro-mbooks3 : libris